Reglament

Reglament XXII Marxa a Peu i IX Marxa No Competitiva

La XXII Marxa a Peu per Borriol i la IX Marxa a Peu per Borriol NO Competitiva, es realitzaran a la població de Borriol el proper dia 8 de Març de 2020. L’hora d’eixida de les dues proves serà les 8:00 hores del matí des del Restaurant Peraire de Borriol situat al carrer Carrer Ramón y Cajal, 22, i la arribada estarà situada en la Plaça la Font.

La Marxa a Peu per Borriol forma part de la Lliga de Curses per muntanya Castelló Nord i és prova puntuable. Per tant, aquest reglament esta subjecte al reglament de la Lliga de Curses per Muntanya Castelló Nord. El podeu trobar en http://lligacastellonord.blogspot.com.es.

Inscripció i preu

L’import de la inscripció (tant per a la Marxa a Peu com en la No Competitiva) serà de 15 euros des del dia 2 de gener al fins al 5 de març de 2020. A partir d’aquesta data, no es podrà inscriure cap participant més.

Tots els/les participants inscrits fins al dia 23 de febrer se'ls garanteix que tindran dret borsa del corredor, amb dorsal personalitzat, a partir d'aquesta data NO ES GARANTEIX que puguen obtindre aquest obsequi.

El preu d’inscripció per a Cadets i juvenils serà de 10 €. El pagament només es podrà fer amb targeta de crèdit mitjançant la web www.tdpevents.es. A mes al preu d’inscripció se li ha de sumar 0,5€ per gestió de càrrec.

Els socis del Club Muntanyer la Pedrera tindran un descompte en l’import de la inscripció de 3 euros en el moment de l’inscripció. El límit d’inscrits serà de 950 participants. Una vegada s’arribe a aquest límit no s’admetrà cap inscripció més.

No s’admetran inscripcions el dia de la prova.

La inscripció dona dret a:

 • Accés als 5 controls d’avituallament establerts en el recorregut de la prova (en el cas de la Marxa No Competitiva, 3 controls d’avituallament).
 • Assistència sanitària, tant durant el transcurs de la prova com a l’arribada a meta, on s’ubicarà un Servei d’assistència mèdica urgent (SAMU).
 • Dutxes en el poliesportiu municipal (l’organització intentarà disposar de massatgistes a l’arribada per a tots els participants).
 • Bossa del corredor, amb samarreta commemorativa.
 • Avituallament en meta amb coques salades i dolces, amb cervesa patrocinada per “Juan Sánchez, viviendas & electricidad”.
 • Al llistat de classificacions. Els participants de la Marxa No Competitiva tindran un llistat de finishers sense temps, excepte Cadets i Juvenils.

Recorregut

El recorregut estarà senyalitzat completament amb cinta d’abalisar, i fletxes d’algep on siga necessari, i serà de 25 km amb 2200 m de desnivell acumulat (positiu i negatiu) per a la Marxa a Peu, i de 15 km amb 1060m de desnivell acumulat (positiu i negatiu) per a la Marxa No Competitiva.

Acceptació i modificació del reglament

Tots els participants, pel fet de prendre la sortida, assumeixen l’acceptació d’aquest reglament.

L’organització es reserva el dret de suspendre les proves fins al moment de l’eixida. Si es donarà aquesta possibilitat, no es retornarien els diners de la inscripció.

Així mateix, l’organització es reserva el dret de modificar els recorreguts si les circumstàncies ho requereixen.

Els participants eximeixen als organitzadors i als col·laboradors de tota responsabilitat davant qualsevol mal que pogueren patir durant el transcurs de les proves.

L’organització declina qualsevol responsabilitat relativa als corredors que participen sense pitral o sense haver formalitzat degudament la seva inscripció.

Promoció de les proves

Durant l’activitat es poden realitzar fotografies als participants, que seran utilitzades per a promoció i divulgació de les activitats del club.

Amb la inscripció en les activitats, els participants autoritzen als organitzadors a reproduir aquestes fotografies.

Categories i trofeus

Una vegada més la Marxa a Peu per Borriol és prova puntuable per a la "XI Lliga de Curses per Muntanya Castelló Nord"

Categories (masculí i femení) de la Marxa a Peu :

1. Cadet (de 15 a 17 anys). Recorregut de la No Competitiva.

2. Juvenil (de 18 a 20 anys). Recorregut de la No Competitiva.

3. Absoluta (tots els participants a partir dels 21 anys complits durant l’any 2019).

4. Promesa (des de 21 a 23 anys).

5. Veterans (de 40 a 49 anys).

6. Master (a partir de 50 anys).

7. Clubs. Als 5 millors temps, amb almenys un participant de cada sexe per equip.

8. A banda de les anteriors categories que són les de la Lliga Castello Nord, la Marxa a Peu per Borriol farà entregá de 3 trofeus, tant en categoria masculina com femenina, als tres primers classificats/des amb 65 anys cumplits o més, el dia de la prova.


L’edat que delimita cadascuna de les categories, fa referència a l’edat que complirà el participant durant l’any en curs, independentment de la que tinga en el moment de celebrar-se la prova.

Trofeus

Es premiarà als 3 primers classificats de les categories citades, així com a la categoria local (participants amb veïnatge administratiu) i al participant de més edat en finalitzar la prova.

● S’entregarà un producte de la terra als tres primers classificats absoluts, tant masculí com femení, de la Marxa a Peu.

● L’empresa “Juan Sánchez, viviendas & electricidad” obsequiarà amb un lot de productes típics als primers participants masculí i femení de la Marxa a Peu que passen per L’alt del Rabossero (primera pujada del recorregut) i finalitzen la prova.

● Es premiarà als 5 primers equips amb un trofeu.

● També es premiarà amb una paletilla als clubs amb un mínim de 10 participants que finalitzen la prova.

Lliurament de pitrals

Per recollir el pitral serà necessari presentar el DNI.

El lliurament de pitrals es farà el dia de les proves a la Plaça de la Font a partir de les 6:30 hores i es tancarà 20 minuts abans de les 8 hores. L’eixida serà el dia 17 de març a les 8 hores des de la Plaça de la Font de Borriol. L’arribada estarà situada en el mateix lloc.

Desqualificacions

Serà motiu de desqualificació de les proves i pèrdua del dret a classificació i als obsequis de l’arribada (en el seu cas):

  • No passar per tots els controls establerts per l’organització.
  • No passar pel control d’eixida.
  • No realitzar el recorregut per les zones marcades.
  • No dur el pitral de forma visible a la part davantera, a l’altura del pit.
  • Realitzar el recorregut en més de sis hores.
  • Embrutar, maltractar o degradar l’entorn.

Participació de menors d’edat

L’edat mínima per a participar en les proves serà de 15 anys. Els menors d’edat per tal de reollir el pitral, hauran d’aportar l’autorització degudament complimentada i signada pel seu pare, mare o tutor on s’aprove la participació del menor. A tot aquell que no complisca aquest requisit no se li entregarà el pitral.

El model d’autorització de participació de menors, haurà de ser descarregat obligatòriament en la pàgina de la Marxa a Peu (www.marxaborriol.org apartat d’inscripció o reglament, al final d'aquesta pàgina). No serà vàlid cap altre model d’autorització.

Aspectes mèdics importants

1.- No es recomana l’automedicació; els serveis sanitaris no es faran responsables dels possibles efectes adversos o secundaris.

2.- En cas de tindre prescrit un medicament, cada participant l’haurà de portar durant la cursa.

3.- Si es pateix alguna malaltia que es considera que deu conèixer l’organització s’ha de fer saber en el moment de la inscripció en l’apartat d’enfermetats o alèrgies, per a que en cas d’accident o atenció mèdica es puga obrar correctament.

Més informació

Descarrega ací l'autorització de participació de menors